Disclaimer

Ondanks het constante onderhoud aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website, kan het voorkomen dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. Uiteraard proberen wij de voor jou inzichtelijke informatie zo volledig mogelijk te maken en te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, ook zonder voorafgaande kennisgeving. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en de tool behoren Prasset B.V. toe. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden.

Copyright

Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om enige zonder toestemming van Prasset B.V. de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, diverse digitale technieken, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Prasset B.V.

Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Start gratis

Het Prasset CRM & Objectenbeheer voor vastgoedprofessionals blijft 100% gratis.

Tot maar liefst 100 vastgoed objecten. Ontdek Prasset, wij zijn benieuwd naar jouw ervaring.

Login illustratie Prasset

Registreer je gratis

Jelle Berkhout van Prasset

Bel of mail mij voor meer informatie over Prasset!

Bel ons Mail ons